Zarząd Koła Poczesna


= To jest nieoficjalna strona koła =

Wykaz władz zarządu Koła PZW Poczesna

ZARZĄD KOŁA

Tadeusz Radomiak - Prezes Koła - tel. 728-354-077

Paweł Świącik- skarbnik - tel. 501348018 lub 509751081

Opłata na Gliniankę za rok 2018 - 150 zł 

Opłata na Lasek Wrzosowa rok 2018 - 20 zł

Opłata na :

PZW Okręg CZ-wa

w tytule


Składka na ochrone i zagospodarowanie łowiska Koła PZW Poczesna 2018 - Glinianka (ewentualnie Lasek lub to i to)

54 8260 0006 2001 0010 7262 0001


Zbigniew Borecki - Sekretarz tel. 608 494 065

Pidzik Jacek - wiceprezez

Pidzik Wojciech - członek zarządu tel. 693 662 149

Jerzy Nowak - członek zarządu- tel. 516 294 065

Wójcik Marcin - członek zarzadu

Ociepa Kamil - gospodarz koła

Zygfryd Knol - Rzecznik dyscyplinarny kołaKOMISJA REWIZYJNA

Sławomir Wawrzyńczak tel. 723 782 417 - przewodniczący komisji rewizyjnej

Maciej Szejn- sekretarz

Łyko Jarosław - członek komisji

SĄD KOLEŻEŃSKI

Jan Otok - 664 399 174

Kazimierz Gładys

Kita Wiesław

KOMENDANT STRAŻY SPOŁECZNEJ KOŁA

Henryk Oleksik - 516 184 133


Administracja Strony WWW:

Paweł Świącik - 501348018