Składki członkowskie na rok 2017 

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego Uchwałą nr 149 z dnia 17 września 2016 r.

Ustalił wysokość obowiązującej w 2017 roku składki członkowskiej, wpisowego i świadczenia

za wydane legitymacje członkowskie.

Lp.T r e ś ć Wysokość kwotowa w zł
1.Składka członkowska86,-
2.Składka członkowska ulgowa 50 % 
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat 
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 
3) mężczyźni od 65 roku życia 
4) kobiety od 60 roku życia
43,-
3.Składka członkowska ulgowa 75 % 
1) członkowie uczestnicy do lat 16 
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
22,-
4.Wpisowe: 
1) członka zwyczajnego PZW 
2) członka uczestnika PZW

25,-
 
12,-
5.Legitymacja członkowska5,-

 Uwaga:
1. Zwalnia sią członków uczestników z opłat za legitymacją członkowską.

 

Uchwała nr 42

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Częstochowie z dnia 08.11.2016r w sprawie składki na ochronę i zagospodarowanie wód na 2017rok. Na podstawie § 46 pkt 8 Statutu PZW uchwala się, co następuje: Zarząd Okręgu podjął uchwałę na wniosek Komisji Ekonomicznej o składkach na ochronę i zagospodarowania wód na 2017 rok  

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE OKRĘGOWE NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD 
NA 2017 ROK
1.SKŁADKA CZŁONKOWSKA OKRĘGOWA PEŁNA  116 zł
2.SKŁADKA CZŁONKOWSKA OKRĘGOWA ULGOWA 50%  58 zł
3.SKŁADKA CZŁONKOWSKA OKRĘGOWA  ULGOWA / SPECJALNA  48 zł
4.SKŁADKA CZŁONKOWSKA OKRĘGOWA UCZESTNIKA do lat 16  25 zł
  5.  SKŁADKA JEDNODNIOWA  15 zł
  6.  SKŁADKA TRZYDNIOWA  35 zł
                   OPŁATA DLA NIEZRZESZONYCH I CUDZOZIEMCÓW  
7.OPŁATA  ROCZNA  260 zł
8.OPŁATA  JEDNODNIOWA  30 zł
9.OPŁATA  TRZYDNIOWA  50 zł
10.OPŁATA  7 - dni  80 zł
 Zakres stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód .  
● Członkowie Honorowi PZW - zwolnieni ze składek 
● Odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami - zwolnieni ze składki okręgowej. 
Składkę ulgową wnoszą: 
● Odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 
● Młodzież szkolna i studenci w wieku od 16 do 24 lat ( w danym roku). 
● Mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia ( w danym roku). 
● Kobiety po ukończeniu 60 roku życia (w danym roku). 
● Odznaczeni Medalem Okręgowym. 
Składkę specjalną wnoszą: 
● osoby po ukończeniu 70 lat (w danym roku).  


  Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu 08.11.2016 roku.ką.