Regulaminy


Regulamin wewnętrzny obowiązujący na "Gliniance - Korwinów" dla wędkarzy koła, którzy opłacają dodatkową składkę na zarybianie

Glinianka otwarta od 01.01.2017

1.      KAŻDORAZOWE wejście na łowisko celem łowienia ryb należy wpisać do rejestru (dotyczy także łowienia spod lodu)

2.      Zakaz połowu w nocy oraz ze środków pływających, zakaz używania modeli pływających

3.      Złowione KARPIE, SZCZUPAKI, LINY, AMURY, LESZCZE, JESIOTRY, obowiązkowo wpisać do rejestru bezpośrednio po złowieniu i wpuszczeniu do siatki (dotyczy także łowienia spod lodu)

4.      Dzienne limity i wymiary ochronne:

4.1.KARP                         35 cm - 70 cm                        2 szt dziennie 4 szt. tygodniowo

4.2.LIN                             30 cm                          2 szt dziennie 4 szt. tygodniowo

4.3.SZCZUPAK                50 cm                          2 szt dziennie 4 szt. tygodniowo

4.4.AMUR                        -------                                       2 szt dziennie 4 szt. tygodniowo

4.5.JESIOTR                     70 cm                          1 sztuka tygodniowo

4.6.LESZCZ          2 sztuki dziennie (nie łączy się w z rybami z pkt od 4.1-4.5)

ŁĄCZNIE POZYCJI 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 - 2 sztuki dziennie, 4 sztuki tygodniowo i 20 sztuk w roku – poz 4.5 jedna sztuka tygodniowo max 20 rocznie (łącznie z rybami z pkt 4.1-4.4)

Po przekroczeniu w/w limitu 20 sztuk jeżeli chce się dalej wędkować należy wykupić nowy rejestr w kwocie 180zł

5.      Dwie ryby w siatce poz. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,4.5 koniec łowienia w danym dniu

Cztery ryby poz. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 złowione w danym tygodniu  - do końca tygodnia zakaz łowienia

Tydzień liczy się od poniedziałku do niedzieli

6.      Łowimy na dwie wędki spławikowe do końca maja, a od 1-go czerwca dopuszcza się łowienie na ciężko

7.      Dopuszcza się wędkowanie w nocy w miesiącu : CZERWCU, LIPCU, SIERPNIU, WRZEŚNIU

8.      Zakaz wymiany ryb znajdujących się w siatce.

9.      Przypomina się wędkarzom o utrzymaniu czystości na stanowiskach oraz obowiązku używania przyrządów do wyjmowania haczyków.

10.  Samochody w czasie wędkowania należy pozostawić na parkingu.

11.  KAŻDY WĘDKARZ MOŻE SKONTROLOWAĆ DRUGIEGO WĘDKARZA ODNOŚNIE PRZESTRZEGANIA W/W REGULAMINU

12.  Na żądanie kontrolującego należy okazać rejestr do wglądu oraz zawartość siatek, toreb, plecaków, i samochodu

13.  Całoroczny zakaz łowienia w tzw. TARLISKACH

14.  Zakaz zabierania ryb kolorowych

15.  Zabrania się udostępniania wędek osobom postronnym nie mającym wykupionego rejestru na zbiornik „Glinianka”

16.  Kategorycznie zabrania się patroszenia ryb nad wodą w trakcie wędkowania jak i po zakończeniu wędkowania, ryby przeznaczone do zabrania mają być w całości aż do momentu opuszczenia zbiornika

17.  Sprawy nie ujęte w/w regulaminem reguluje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.

18.  Zaleca się ostrożne obchodzenie z rybami, zwłaszcza z sieją, należy jak najdelikatniej usunąć haczyk, w gatunkach: węgorz, sandacz, szczupak należy odciąć żyłkę jeśli hak jest zbyt głęboko aby go wyjąć.

 

19.  ZA NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZEGO REGULAMINU WĘDKARZOWI GROZI UTRATA REJESTRU ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM, TYM SAMYM ZAKAZ WĘDKOWANIA NA ZBIORNIKU „GLINIANKA” NA ORES ROKU OD DNIA PRZEWINIENIA, PO TYM OKRESIE WĘDKARZ CHCĄC WYKUPIĆ