Wędkowanie na wodach Okręgu PZW Częstochowa (2017)


Przepisy szczegółowe dotyczące wędkowania na wszystkich wodach Okręgu PZW Częstochowa

1. Wymiary ochronne:
- amur - do 40 cm (nie dotyczy rzek)
- pstrąg potokowy - do 35 cm,

2. Limity dobowe połowu: 
- karp, amur - 2 szt łącznie, 
- pstrąg potokowy, lipień - 2 szt łącznie. 
- sum - 2 szt

3. Inne 
- całkowity zakaz połowów ryb na rzece Sękawicy 
- zakaz używania spławika i kuli wodnej na wszystkich wodach krainy pstrąga i lipienia, 
- na wszystkich wodach krainy pstrąga i lipienia, dozwolonymi metodami połowu jest wyłącznie sztuczna mucha i spinning 
- całkowity zakaz połowów ryb na terenie „Obrębów Hodowlanych"
- Zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu PZW Częstochowa mogą występować dodatkowe ograniczenia w wędkowaniu (informacja na bieżąco na stronie www.pzw.prg.pl/19 i nad danym łowiskiem).  

 

Numeracja łowisk Okręgu Częstochowskiego oraz dodatkowe zasady wędkowania, jakie na nich obowiązują  

WODY NIZINNE:

C 01rz. Mała Panew wraz z dopływami na odcinku od źródeł do ujścia rzeki Lublinicy z wyłączeniem odcinków wód górskich.
C 02zb. Zielona (Górny i Dolny) - 51,8 ha gm. Kalety 
- zakaz połowu na: spinning, żywą, martwą rybkę i ich części w okresie od 01.01 do 31.05. 
- zakaz wędkowania z wysp - zakaz używania sprzętu wodnego o napędzie motorowym 
(uch. Rady Miasta Kalety nr. 39/V/2015  DU Woj. Śl z dn.18.03.15)
C 03zb. Droniowiczki - 3,8 ha Lubliniec 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi, 
- zakaz połowu na: spinning, żywą, martwą rybkę i ich części w okresie od 01.01 do 31.05.
C 04kanał Grunwaldzki - 2,0 ha Lubliniec 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi,
C 05zb. Dąbrowa - 2,5 ha. Remont zbiornika
C 10rz. Warta od źródeł do mostu w m. Poraj wraz z dopływami na tym odcinku z wyłączeniem odcinków wód górskich
C 11zb. Poraj - 496 ha. gm. Poraj 
- dobowy limit połowu bolenia - 4 szt. 
- okoń - wymiar ochronny do 18 cm 
- w okresie od 01.01 do 31.05. obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb ze środków pływających 
- zakaz połowu na: spinning, żywą, martwą rybkę i ich części w okresie od 01.01 do 31.05. Zakaz obowiązuje od tamy czołowej do mostu w m. Oczko. 
- zakaz połowu ryb z brzegów w pobliżu słupów wysokiego napięcia oraz wszystkich umocnień betonowych 
- strefa ochronna, tarlisko na odcinku zachodniego brzegu od tzw Drogi Koziegłowskiej do ogrodzenia Ośrodka Żeglarskiego z całkowitym zakazem wędkowania w okresie od 01.03 do 31.05 
- zakaz wędkowania z wyspy 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
C 20rz. Warta od mostu w m. Poraj do mostu kolejowego w Działoszynie wraz z dopływami z wyłączeniem odcinków wód górskich 
- zakaz połowu ryb przy progu wodnym w Mirowie 75m w górę i w dół w okresie od 15.03 do 30.06,
C 21zb. Widawa - 5,0 ha, gm. Woźniki 
- zakaz wędkowania z wyspy
C 22zb. Pająk - 6,0 ha, gm. Konopiska 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
C 23zb. Blachownia - 40,0 ha, gm. Blachownia 
- zakaz połowu ze środków pływających na zb. w okresie od 01.01 do 31.05. w okresie tym obowiązuje zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi i modelami zdalnie sterowanymi 
- zakaz wędkowania z wyspy 
- zakaz wędkowania na łowisku,,Kafejka", które znajduje się na lewym brzegu zbiornika
C 24zb. Amerykan - 4,4 ha gm. Janów 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
C 25zb. Guców - 3.5 ha gm. Janów 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
C 26zb. Julianka - 7.0 ha gm. Przyrów
- zakaz wędkowania od zmierzczu do świtu
- dozwolone metody wędkowania: spinning i sztuczna mucha
C 27zb.  w Zakrzówku Szlacheckim - 8.0 ha, 
- od 01.04. do 30.06. obowiązuje zakaz wędkowania w strefie ochronnej (tarlisko przy wlocie Strugi) oznaczonej tablicami
C 28zb. Lelity (Kontowskie) - 1,5 ha gm. Popów 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
C 30rz. Liswarta od źródeł do ujścia wraz z dopływami z wyłączeniem odcinków wód górskich
C 31zb. Hadra (Górny i Dolny) - 15,0 ha gm. Herby 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi 
- zakaz wędkowania z wyspy
C 32zb. Lisów - 7,5 ha gm. Lisów 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi 
- zakaz wędkowania z wyspy
C 33zb. Borki - 6,45 ha gm. Olesno 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi
C 34zb. Kucoby - 10,0 ha, gm. Olesno 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi 
- zakaz wędkowania z wyspy
C 35zb. Zakrzew - 9,6 ha , gm. Kłobuck 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi,  
- zakaz połowu na: spinning, żywą, martwą rybkę i ich części w okresie od 01.01. do 31.05. 
- zakaz połowu w porze nocnej w okresie od 01.01 do 31.03. i od 01.11. do 31.12. 
- strefa ochronna(oznaczona tablicami) zakaz wędkowania między wpływem rz. Biała Oksza, a wpływem „Leśnego Strumienia" w okresie całego roku. 
- zakaz wędkowania z wyspy
C 36zb. Ostrowy - 38,0 ha, gm. Miedźno 
- zakaz używania silników spalinowych 
- zakaz wędkowania ze środków pływających (zbiornik górny) 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi (zbiornik górny i dolny)  
- zakaz połowu na: spinning, żywą, martwą rybkę i ich części w okresie od 01.01 do 31.05. (zbiornik dolny)
- w okresie od 01.01 do 31.05. obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb ze środków pływających (zbiornik dolny)
C 37zb. Panki - 3,8 ha, gm. Panki 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi 
- zakaz wędkowania z wyspy 
- zakaz połowu w porze nocnej w okresie od 01.01 do 31.03. i od 01.11. do 31.12.
C 40rz. Pilica od źródeł do ujścia rzeki Czarna Włoszczowska wraz z dopływami z wyłączeniem odcinków wód górskich
C 41zb. Siamoszyce - 25,0 ha, gm Kroczyce 
- zakaz wędkowania z wyspy 
- zakaz używania silników spalinowych
C 42zb. Dzibice - 28,0 ha, gm .Kroczyce 
- zakaz używania silników spalinowych
C 43         zb. Lelów - 6,5 ha, gm. Lelów 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi, 
- zakaz wędkowania z wyspy
C 50Glinianka Pacyfik - 8 ha Częstochowa 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
C 51Glinianki Bałtyk - Adriatyk - 8 ha Częstochowa 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
C 52Gniazdów - 1,5 ha, gm. Koziegłowy 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
C 53Stawy Jaworznik(1,2,3) - 20,0 ha, gm. Żarki 
- karp - górny wymiar ochronny od 60 cm 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
C 54 Matusowiec- 5,0 ha Pajęczno 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
C 55Michalina - 4,0 ha, Częstochowa 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
C 56Stawy Myszków (1-2) - 3,0 ha , Myszków 
- zakaz połowu w porze nocnej w okresie od 01.01 do 31.03. i od 01.11. do 31.12. 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
C 57Stawy Strzelce Wielkie  D,E- 8,0 ha- Strzelce Wlk 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi 
- zakaz wędkowania z wyspy
C 58Glinianka przy ul. Szamotowej (Bida) - 1,8 ha, Częstochowa 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
C 59Glinianka Zaciszańska - 6,0 ha, Częstochowa 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi 
- zakaz połowu na: spinning, żywą, martwą rybkę i ich części w okresie od 01.01 do 30.04.
C 60Glinianka Rudniki - 1,2 ha, Zawiercie 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
C 61zb. Krzepice (Łezka) - 5,0 ha, gm. Krzepice 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi -zakaz połowu w porze nocnej w okresie od 01.01 do 31.03. i od 01.11. do 31.12. 
- zakaz połowu na: spinning, żywą, martwą rybkę i ich części w okresie od 01.01 do 31.05.
C 62zb. Wodociągów Częstochowskich („zimny" i „ciepły" dawniej Huta Cz-wa) - 40 ha, Częstochowa
C 63zb. Koniecpol - 9,5 ha, Koniecpol 
- karp - górny wymiar ochronny od 60 cm 
- zakaz wędkowania na terenie wyznaczonego kąpieliska  
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi 
- tarlisko (oznakowane tablicami) na prawym brzegu przy wpływie wody zakaz wędkowania od 01.04. do 31.05
C 64Stawy Sabinów - Częstochowa
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
C 65Staw Strzelce Wielkie C - 3,4 ha - „NO-KILL" (złów i wypuść) Regulamin z zasadami wędkowania na stronie (www.pzw.prg.pl/19) i nad zbiornikiem.
C 66Pietrzyków II 2.0 ha Regulamin z zasadami wędkowania na stronie (www.pzw.prg.pl/19) i nad zbiornikiem.

 WODY GÓRSKIE 
KRAINA PSTRĄGA I LIPIENIA  

C1001. rz. Mała Panew od mostu w m. Brusiek do ujścia rz. Stoła 
2. Leśnica od m. Piłka do ujścia do rz. Mała Panew 
- obowiązuje zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12. 
- całoroczny zakaz zabierania i posiadania pstrągów potokowych i lipieni 
- obowiązuje stosowanie haków pozbawionych zadzioru 
C101rz. Warta od źródeł do mostu drogowego przy ul. Pułaskiego w Myszkowie 
- obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 31.01.  W tym czasie obowiązuje również zakaz spinningowania
C101rz. Czarna Struga na całej długości z dopływem Wyrwie 
- obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 31.01.  W tym czasie obowiązuje również zakaz spinningowania
C101rz. Boży Stok od źródeł do mostu drogowego w Nowej Kuźnicy 
- obowiązuje zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12.
C200rz. Warta od kanału Oczyszczalni Ścieków w Poraju do mostu w m. Słowik 
- obowiązuje zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12. (nie dotyczy odcinka „ NO-KILL") 
- odcinek  „NO-KILL" (złów i wypuść) od mostu w m. Poraj przy ul. Nadrzecznej ( przy Bacutilu) do mostu w m. Kolonia Borek. Zakaz zabierania i posiadania przy sobie ryb łososiowatych i lipienia. Na tym odcinku obowiązuje stosowanie haków pozbawionych zadzioru.
C200rz. Kamieniczanka na całej długości z dopływami 
- Zakaz zabierania i posiadania przy sobie ryb łososiowatych i lipienia. 
- obowiązuje stosowanie haków pozbawionych zadzioru.
C201rz. Wiercica od mostu drogowego w m. Janów do mostu drogowego w m. Knieja 
- obowiązuje zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12.
C300rz. Kocinka od mostu w m. Kuźnica Kiedrzyńska do ujścia do Liswarty 
- obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 31.01. W tym czasie obowiązuje również zakaz spinningowania 
- pstrąg potokowy - górny wymiar ochronny od 50 cm
C4001. rz. Pilica od źródeł do młyna w m. Czarny Las 
2. rz. Pilica od ujścia rz. Krztyni do mostu drogowego w m. Przyłęk 
- obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 31.01. W tym czasie obowiązuje również zakaz spinningowania
C401rz. Krztynia od źródeł do ujścia do Pilicy wraz z dopływami 
- obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 31.01. W tym czasie obowiązuje również zakaz spinningowania
C402rz. Biała Lelowska na całej długości wraz z dopływami obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 31.01. W tym czasie obowiązuje również zakaz spinningowania

Pozostałe przepisy według Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb