Zarząd Koła Poczesna


= To jest nieoficjalna strona koła =

Wykaz władz zarządu Koła PZW Poczesna

ZARZĄD KOŁA

Mateusz Staszewski - Prezes Koła - tel. 794-608-824

Ewelina Fidler - skarbnik - tel. 509-031-274

Zbigniew Borecki - Sekretarz tel. 608 494 065

Krzysztof Siwek - W-ce prezes do spraw sportu

Jerzy Nowak - członek zarządu- tel. 516 294 065

Wójcik Marcin - członek zarządu

Kamil Wawrzyn - członek zarządu

Ernest Kuziorowicz - członek zarządu

Paweł Świącik - członek zarządu

Janusz Gajda- członek zarządu

Kazimierz Gładys - członek zarządu

Krystian Kowalski - członek zarządu

Bartosz Kozak - członek zarządu

Tomasz Fidler - członek zarządu

Paweł Kijak - członek zarządu

Tadeusz Radomiak - Rzecznik dyscyplinarny kołaKOMISJA REWIZYJNA

Jarosław Łyko

Sławek Wawrzyńczak

Juszczyk Przemysław

SĄD KOLEŻEŃSKI

Kowalski Przemysław

Mika Stanisław

Piotr Bryłka

KOMENDANT STRAŻY SPOŁECZNEJ KOŁA

Zbigniew Borecki -  tel. 608 494 065


Administracja Strony WWW:

Paweł Świącik - 501348018