Zebrania Zarządu


Zebrania zarządu koła odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca o 18:00


Kontakt z zarządem koła:

Mateusz Staszewski - Prezes Koła - tel. 794-608-824

Ewelina Fidler - skarbnik - tel. 509-031-274


Opłacanie Glinianki i Lasku

Opłaty można zrobić na podstawie druku który jest do pobrania u skarbnika lub przelewem na konto

Opłata na Gliniankę za rok 2018 - 150 zł  (dla młodych uczących się połowa 75zł)

Opłata na Lasek Wrzosowa rok 2018 - 20 zł

Razem można opłacać jednym przelewem dwa zbiorniki

Opłata na :

PZW Okręg CZ-wa

w tytule


Składka na ochronę i zagospodarowanie łowiska Koła PZW Poczesna 2018 - Glinianka (ewentualnie Lasek lub to i to)

nr konta

54 8260 0006 2001 0010 7262 0001


Koło Poczesna ma już profil na Facebook - zapraszam członków koła

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008676067291