Opłaty na Gliniankę i Lasek 2021


Skarbnik - Paweł Świącik 501348018 lub 509 751 081

Skarbnik przyjmuje tylko w każdy piątek od godz 18 w świetlicy koła w Poczesnej tylko po uprzednim zawiadomieniu przez zainteresowanego (sms telefon mail facebook)

Proszę zrozumieć, że skarbnik ma także życie prywatne i uszanować to dostosowując się do określonych dni i godzin.

Opłaty można zrobić na podstawie druku który jest do pobrania u skarbnika lub przelewem na konto


Opłata na Gliniankę  dla osób które płaciły w roku poprzednim - 150 zł  (dla młodych uczących się połowa 75zł w tym połowa limitu)

Opłata dla osób, które płacą pierwszy rok - 300 zł   (dla młodych uczących się połowa 150zł w tym połowa limitu)

Opłata na Lasek Wrzosowa  - 20 zł

Razem można opłacać jednym przelewem dwa zbiorniki

Opłata na :

PZW Okręg CZ-wa

w tytule

Składka na ochrone i zagospodarowanie łowiska Koła PZW Poczesna  - Glinianka (ewentualnie Lasek lub to i to)

nr konta

54 8260 0006 2001 0010 7262 0001