Kontakt


Kontakt z zarządem koła:


PREZES KOŁA KOL. TADEUSZ RADOMIAK - tel. 728 354 077

Skarbnik - Paweł Świącik 501348018 lub 509 751 081


Skarbnik przyjmuje tylko w każdy piątek o godz 18 w świetlicy koła w Poczesnej tylko po uprzednim zawiadomieniu przez zainteresowanego (sms telefon mail facebook)

Proszę zrozumieć, że skarbnik ma także życie prywatne i uszanować to dostosowując się do określonych dni i godzin.
Administracja Strony:


Paweł

yakoza@interia.pl